Hurda, geri dönüşüm, paket hurda, flanş hurda, sanayi atığı, sarı hurda, bakır hurda, paslanmaz hurda, alüminyum hurda   Hurda, geri dönüşüm, paket hurda, flanş hurda, sanayi atığı, sarı hurda, bakır hurda, paslanmaz hurda, alüminyum hurda
 
Hurda, Hurdacılık, Paket Hurda, Flanş Hurda, Asya Metal, Metal, Geri dönüşüm, sanayi atığı,sarı hurda, bakır hurda, paslanmaz hurda, alüminyum hurda
Asya Metal Hakkında. Asya Metal İşletme Fotoğrafları. Asya Metal Ne İş yapar? Asya Metal Çözüm Ortakları ve İş ortakları.
 
Hurda, geri dönüşüm, paket hurda, flanş hurda, sanayi atığı, sarı hurda, bakır hurda, paslanmaz hurda, alüminyum hurda   Hurda, geri dönüşüm, paket hurda, flanş hurda, sanayi atığı, sarı hurda, bakır hurda, paslanmaz hurda, alüminyum hurda
Hurda, geri dönüşüm, paket hurda, flanş hurda, sanayi atığı, sarı hurda, bakır hurda, paslanmaz hurda, alüminyum hurda
 
     
  1 ton kullanılmış kağıt çöpe atılmayıp geri kazanıldığı ve kağıt üretiminde tekrar kullanıldığı zaman;
-12400 m3 havadaki sera gazı olan karbon dioksitin bertaraf edilmesi,
-12400 m3 oksijen gazının üretilmeye devam etmesi,
-34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin ağacın korunması,
-Ayda 3 ailenin tükettiği 32 m3 su tasarrufu,
-Kış aylarında ısınma amacı ile iki ailenin tüketeceği 1750 litre fuel-oil tasarrufu,
-2,4 m3 çöp depolama alanından tasarruf,
-20 ailenin bir ay süreyle tüketeceği 4100 kW/sa elektrik enerjisinden tasarruf edilebilmesi mümkündür.
 
     
Hurda, geri dönüşüm, paket hurda, flanş hurda, sanayi atığı, sarı hurda, bakır hurda, paslanmaz hurda, alüminyum hurda
Hurda, geri dönüşüm, paket hurda, flanş hurda, sanayi atığı, sarı hurda, bakır hurda, paslanmaz hurda, alüminyum hurda   Hurda, geri dönüşüm, paket hurda, flanş hurda, sanayi atığı, sarı hurda, bakır hurda, paslanmaz hurda, alüminyum hurda
 
   
 

Neden Geri Dönüşüm ::

 

Geri dönüşüm Nedir, Hangi Maddeler Geri dönüştürülebilir ?

Kısaca özetlemek gerekirse, kullanım dışı kalan ve geri dönüşebilir tüm nesnelerin çeşitli yöntemler ile tekrar kullanılabilir hale getirilmesidir.
Konunun önemini yakın zamana kadar algılayamayan toplum uzun süre bu tür atıklara çöp gözü ile bakmış ve bunun gereğini yapmaya çalışmıştır. Bu süreçte atılması ve yok edilmesi gereken bir unsur olarak görülen (ÇÖP) bu tür nesneler ciddi yatırımlar ile toplanmış ve yok edilmeye çalışılmıştır.
Ancak her şey de olduğu gibi kaynakların sınırlı olması, kirlenme sonucu bozulan doğa koşulları ve artan maliyetler geri kazanım konusunu yakın zamanda gündeme getirmiştir. Ve geç kalınmış bu konuda şimdi geri kazanılabilen ne varsa toplanması, ayrıştırılması ve geri kanılması prosesleri sonrasında tekrar kullanıma sunulabilmektedir.
Geri kazanılabilir (dönüşebilir) maddeler; kağıt, metal, cam, plastik gibi herkesin bildiğinin yanında,  bunun dışında da üretilen çoğu maddenin geri kazanılabilmesi olasıdır. Tabi burada ekonomiklik boyutu da önem kazanmaktadır.
Gelişen teknolojinin hayatımıza sağladığı kolaylıkları yanında yarattığı kirlenme artık en azından üretime harcanan bilgi, kaynak ve gücün üretilmiş nesnelerin çevreye yarattığı kirlenmenin giderilmesine ve azalan hammadde kaynaklarının yerini alması için gereken projelere harcanmaktadır, harcanmalıdır. Tekda geri kazanım, bu noktada yerini alıp ticari işlevi ile birlikte kirlenen çevreye ve azalan kaynaklara karşı toplumsal bir sorumluluğun da  yerine getirilmesini sağlamaktadır.
Dün, üret  kullan   at tüketim anlayışındayken bugün halkaya geri kazanım konusu eklenmiş ve yeni anlayış üret  kullan  geri kazan  yeniden üret şeklinde olmuştur. Bu son halka da geri kazanım şirketleri tarafından yerine getirilmektedir.


Neden geri kazanım (dönüşüm) ?

Üretimde maliyetlerin düşmesini ve daha önce sadece atılması , toplanması ve yok edilmesi ile ciddi bir maliyet kaynağı olan atıkların özellikle yerel yönetimlere bu maliyetlerinde önemli azalmalara neden olmaktadır. Böylece doğa daha az kirlenmiş, üretim maliyetleri azalmış, ciddi enerji tasarruf edilmiş, tüketici fiyatlarının düşmesi sağlanmış ve doğal kaynaklar daha az tüketilmiş olmaktadır. Bütün bu sonuçlar konunun ciddiyetini, önemini ve önceliğini ortaya koymaya yetmektedir. Paket Hurda
Bu sayede artık üretilen ürünlerin ve ambalajlarının üzerinde geri kanım işaretleri yer almakta ve uluslar arası pazarlarda geri kazanım (dönüşüm) işareti olmayan mal ve ambalajların satışı olamamakta veya pahalıya olmakta gibi engellemelere tabi olmaktadır. O nedenle bilinçli tüketicilerinde satın aldıkları ürünlerde ve ambalajlarında geri kazanım (dönüşüm) işaretinin olmasına dikkat etmelerini bilinçli bir tüketicinin sosyal sorumluluğu olarak görmekteyiz.

HERKESİ GERİ KAZANIM (DÖNÜŞÜM) KONUSUNDA DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUZ

 1. Tükettiğimiz maddelerden arta kalanları geri dönüşüm halkasına dahil edildiğinde, tekrar kullanımına olanak sağlanmış olur.
 2. Nüfus artışı ile orantılı olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması az da olsa engellenmiş olur.
 3. Yeniden dönüştürülen maddelerin, tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufu sağlar.
 4. Çöpe atılan maddelerin geri dönüşüm halkasına dahil edilmesiyle, çevre kirliliğinin azalması da sağlanmış olur.
 5. Atık kağıt yeniden kağıt imalatında kullanıldığında hava kirliliğinin %80 civarında, su kirliliğinin %34 civarında, su tüketiminin de % 46 oranında azaltılmış olur.
 6. Bir ton atık kağıdın, kağıt imalatında kullanılmasıyla "17 tane" yetişkin ağacın kesilmesi önlenmiş olur.

GERİ KAZANILABİLEN MADDELER

 1. Kağıt
 2. metal
 3. plastik
 4. cam
 5. hurda metaller
 
Asya Metal Telefon ve İletişim Bilgileri::
 
 
 
s